October 21, 2021

สถิติเลขออกวันที่ 16 ส.ค. ย้อนหลัง 10 ปี

~ ~ วันนี้แล้ว สำหรับการประกาศผลรางวัลประจำวันที่ 16 ส.ค.64 หลายคนต่างจับจ้อง หาเลขที่ชอบที่ใช่ เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ ส่วนใครหลายคนที่ยังคิดไม่ตกว่าจะเล่นเลขใดดีนัก เราพาไปย้อนสถิติ 10 งว ดย้อนหลัง ดังนี้ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 945811 เลขท้าย 2 …

4วันนี้ ถูกห ว ยร างวัลใหญ่ ได้ลาภลอยแบบไม่ค าดฝัน

~ ~ วันนี้เชื่ อว่าคำทำนายนี้ต้องถูกใจใครๆทั้งหลายอย่ างแน่นอน! เพร าะวันนี้ เร าจะมาเปิ ดด วง คนที่เ กิด 4 วันนี้ จะถูกหวยร างวัลใหญ่ ได้ลาภลอยแบบไม่ค าดฝัน ซึ่งได้แก่ คนที่เกิ ดวันดังต่อไปนี้ วันอังค าร นิสัยคนกิดวันอังค …

แม่น้ำหนึ่ง 16 สิงหาคม 2564

~ ~ ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ส.ค.หลังจากที่ก่อนหน้านี้ แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ธนโชติจินดา สาวใบ้เลขคนดัง ได้ให้แนวทางเล ข 2 ตัวสำหรับการออกรางวั ลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล งวดประจำวันที่ 16 ส.ค. 2564 ไปแล้ว แม่น้ำหนึ่ง ~ ~ …

คาถาเรียกเงิน เรียกทอง ของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

~ ~ พระเทพวิทยาคม นามเดิม คูณ ฉัตร์พลกรัง หรือที่รู้จักในนาม หลวงพ่อคูณ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) เป็นพระเกจิอาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 …

แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยเลขโค้งสุดท้าย เลขเบิ้ลมาเพิ่ม 2 ตัวเน้นๆ

~ ~ ก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ส.ค. 2564 แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ธนโชติจินดา ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก แม่น้ำหนึ่ง Namnueng ไลฟ์ขายเครื่องรางของขลังพร้อมปล่อยแนวทางเลข 16 ส.ค. 2564 แม่น้ำหนึ่ง ~ ~ แม่น้ำหนึ่ง ~ ~ แม่น้ำหนึ่ง โดยเลขที่แม่น้ำหนึ่ง …

ด้วยบุญบารมีหลว งปู่พัฒน์ ท่ านที่เกิด 5 วันนี้ท่ านให้พรขอให้ลู กหล านหมดห นี้หมดสิ น

~ ~ จันทร์ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่น ในมือถือมีโอกาส ได้รับโช คใหญ่เป็นของร างวัลและเงิ นสด มูลค่าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่าย ห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเ ล ยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนจะให้โช คและการเ สี่ ย งด ว …

ชีวิ ตรุ่งโร จน์ มีกิ นมีใช้ ไม่ขั ดสน

~ ~ 4วันเ กิดชีวิ ตรุ่งโร จน์ มีกิ นมีใช้ ไม่ขั ดสน คนเกิ ดวันเส าร์ มีเก ณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่ อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน มีเ งินเดือนเพิ่มขึ้น แผนชี วิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเ ร็จ และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะคอ ยคุ้มครองช่วยเหลือ …

อดีตช่างปูนเคยจน แต่รวยแล้วลืมคนเคยลำบากมาด้วยกัน(อ่า น แล้วน้ำตา..จะไหล)

~ ~ วันนี้เรามีเรื่องเล่าของคู่รักคู่หนึ่งที่อยู่กันมานาน โดยเริ่มแรกนั้นสามีทำงานเป็นช่างปูนในชนบทเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างปูน หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้ก่อตั้งเป็นบริษั ทรับเหม าก่ อสร้างขึ้นมาเป็นของตัวเอง และต่อมาบริษั ท ก่อสร้างของเขาก็ได้กลายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงใหญ่โตพอสมควร ได้พบปะสังสรรกับคนและสังคมมากขึ้น และสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่กลายเป็นจุดเปลี่ยน และเกิดสิ่งยั่ ว ยุ ในใจของเขาเมื่อกลับมาบ้านเขามองรูปร่างและ ลักษณะภรรย า ของเขาก็รู้สึกเหนื่อยหน่ ายคิดถึงแต่อดีตในช่วงชีวิตที่ลำบากและย ากจน และคิดเอาว่าชีวิตคู่ของทั้งสองคว ร …

วันเกิดมีเกณฑ์ได้จับเงินล้านถูกรางวัลที่ 1

~ ~ จันทร์ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่น ในมือถือมีโอกาส ได้รับโช คใหญ่เป็นของร างวัลและเงิ นสด มูลค่าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่าย ห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเ ล ยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนจะให้โช คและการเ สี่ ย งด ว …

4 วันเกิด จะ มีผู้ให ญ่อุปถั มภ์ ได้เงิ นก้อนโตปลดห นี้ ทำตามนี้เลย!!!

~ ~ 4วันเกิ ด ผู้ให ญ่อุปถั มภ์ ได้เงิ นก้อนโตปลดห นี้ วันอังค าร ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเ หลือ มีคนคอ ยสนั บสนุน รวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็คอ …