ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 สิงหาคม 2565

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม แจ้งราคาน้ำมัน วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 สิงหาคม 2565 ปรับเท่าไหร่?

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 ราคา 46.14 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 46.16 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT)

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.36 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.